Aanschaf via uw zorgverzekering is mogelijk. Wanneer door enige oorzaak uw haar meer uitvalt dan normaal is of zich kale plekken voordoen, kunt u uw huisarts verzoeken een medische indicatie uit te schrijven voor een haarwerk.

U komt dan in aanmerking voor een vergoeding van de aanschafkosten vanuit de basis-zorgverzekering (2019: € 436)
Sommige verzekeraars eisen dat bij hen eerst een machtiging wordt aangevraagd voor een eerste verstrekking. Wij verzorgen desgewenst de aanvraag van deze machtiging voor u.
Wij reserveren zonodig de door u gekozen pruik. De basisverzekeringen vergoeden 1x per jaar maximaal € 436 van de aanschafkosten. Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt ook daaruit nog een deel van de kosten vergoed. Afhankelijk van de regels van uw verzekering moet u dit zelf declareren of mogen wij dat verrekenen.
In het laatste geval hoeft u dan alleen een eventueel resterend gedeelte bij de aanschaf te betalen. Wij verzorgen dan de volledige declaratie en financiële afwikkeling voor u.
Als u een restitutie-polis hebt betaalt u de volledige aanschafprijs eerst zelf en declareert u deze daarna bij uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij betaalt de vergoeding aan u terug op uw bank of girorekening.

Ik help u zonodig bij het invullen van uw declaratieformulier.