Privacyverklaring

Timme Haircreations hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Timme Haircreations houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uw persoonlijke informatie kan echter wel worden gedeeld met Google en andere advertentienetwerken voor advertentiedoeleinden, zoals hierboven beschreven.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Timme Haircreations is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

 1. Verzameling van persoonlijke informatie
  Wanneer u onze website bezoekt, kan Google bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en verwerken via cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • IP-adres
 • Browserinformatie
 • Apparaatinformatie
 • Locatiegegevens

Deze gegevens worden verzameld om advertenties op maat te maken en gericht op u te kunnen tonen.

 1. Gebruik van persoonlijke informatie
  Google kan uw persoonlijke informatie gebruiken om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses en om de effectiviteit van advertenties te meten en te verbeteren. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om demografische informatie en gebruikersstatistieken samen te stellen. We gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

 2. Delen van persoonlijke informatie
  Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of als dit noodzakelijk is voor het bieden van de diensten op onze website. Uw persoonlijke informatie kan echter wel worden gedeeld met Google en andere advertentienetwerken voor advertentiedoeleinden, zoals hierboven beschreven.

  Voor meer informatie over hoe Google uw persoonlijke informatie kan gebruiken, verwijzen we u naar deze link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites